🖼️ The Bellows Demo Game kinh dị VR ngôi nhà đáng sợ

🖼️
  • Phát hành: Castlesteps
  • The Bellows là game kinh dị thực tế ảo, đưa bạn vào tình huống bị đánh thức giữa đêm bởi một cơn bão dữ dội. Thật không may, nó không phải là một đêm bình thường khi mọi thứ bắt đầu không như mong đợi...
  • windows Version: Demo
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 413