🖼️ digiKam 1.1.0 for Linux

🖼️
  • Phát hành: Caulier Gilles
  • Digikam là gói phần mềm quản lý hình ảnh mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí dành cho KDE. Thực tế phần lớn các bản phân phối Linux dựa trên KDE đã được cài đặt Digikam hoặc có sẵ Digikam trên thư viện ứng dụng.
  • linux
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.632