🖼️ Timed Shutdown Helper Hỗ trợ tắt, khởi động và chụp màn hình máy tính

🖼️
 • Phát hành: CFSoft
 • Timed Shutdown Helper là một công cụ mạnh mẽ và tiện dụng cho phép bạn tắt, khởi động lại máy, chụp màn hình, mở trang web, khởi động chương trình và bảo vệ màn hình máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 263

🖼️ Baby Computer Piano Giúp bạn trông con khi đang sử dụng máy tính

🖼️
 • Phát hành: CFSoft
 • Baby Computer Piano là phần mềm được thiết kế để bảo vệ máy tính và cho phép bạn làm việc trên máy trong khi đang trông con.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 692