🖼️
  • TestDisk Phục hồi dữ liệu
  • Lỗi phần mềm, lỗi của người sử dụng, virus ... làm hỏng dữ liệu trên ổ đĩa cứng của bạn. Bạn đừng lo đã có ứng dụng khôi phục dữ liệu miễn phí TestDisk giúp bạn giải quyết những khó khăn này.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
  • TestDisk and PhotoRec Khôi phục dữ liệu bị xóa trong phân vùng
  • TestDisk and PhotoRec là tiện ích phục hồi dữ liệu mạnh mẽ. Được thiết kế giúp phục hồi phân vùng bị mất và khôi phục khả năng không khởi động đĩa do phần mềm bị lỗi, một số loại virus hay lỗi của con người (vô tình xóa phân vùng).
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu