🖼️
  • Chaos Galaxy Game Anime chiến tranh không gian hỗn loạn
  • Chaos Galaxy là game chiến thuật chiến tranh không gian theo lượt trên nền đồ họa pixel cổ điển. Chọn 14 phe phái, 61 anh hùng, hàng trăm tàu chiến và người máy để bước vào cuộc chiến hỗn loạn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu