🖼️
  • Chatab - Vừa chat vừa lướt web

  • Thường thì khi chat, bạn cũng muốn tranh thủ để duyệt web. Với các trình chat thông thường, để làm được như vậy, bạn phải mất công chuyển qua lại các cửa sổ chat và web. Chatab là một dịch vụ chat khá đặc biệt.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu