🖼️
  • Cheetah DVD Burner Phần mềm ghi đĩa
  • Cheetah DVD Burner là phần mềm ghi đĩa tốc độ nhanh. Hỗ trợ nhiều loại đĩa như Bluray Disc, CD, DVD, DVD 2 lớp. Ngoài ra, chương trình cũng có khả năng ghi và tạo ra các file ISO.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Cheetah DVD Maker Phần mềm tạo đĩa DVD
  • Cheetah DVD Maker là phần mềm tạo đĩa DVD từ định dạng JPG, BMP, FLV, AVI, DivX, WMV, MP4. Cheetah DVD Maker cũng có thể ghi NTSC hay PAL DVD tương thích với DVD-R và DVD + R.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Cheetah CD Burner Công cụ ghi đĩa CD
  • Cheetah CD Burner là công cụ ghi đĩa CD-R và CD-RW rất dễ dàng và nhanh chóng. Bạn cũng có thể ghi đĩa CD khởi động, file ISO và đĩa nhạc từ định dạng MP3, MP2, WMA, WAV, AVI và OGG.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu