🖼️ Fotor for Windows Phone 2.0 Chỉnh sửa ảnh miễn phí cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Chengdu Everimaging Science and Technology
  • Fotor for Windows Phone 8 là sự kết hợp hoàn hảo của rất nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh phổ biến, bao gồm những công cụ chỉnh sửa cơ bản, hiệu ứng đặc biệt, công nghệ 1-tap-enhance, đường viền cổ, collage cùng những chức năng khác.
  • Windows Phone Version: 2.0.0.0
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 900