🖼️ Stones of the Revenant Game arcade sống động cho PC

🖼️
  • Phát hành: ChickenCat Games
  • Game arcade Stones of the Revenant được lấy cảm hứng từ các game beat em up cổ điển như Golden Axe pha trộn với những màn hành động cổ điển như Ghouls 'n Ghosts.
  • windows