🖼️ Kantaris Media Player 0.5 Xem phim miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Christofer Persson
  • Kantaris Media Player là một chương trình miễn phí giúp bạn thoả sức xem phim và nghe nhạc. Bạn sẽ không phải bối rối, bực mình khi các tập tin phương tiện truyền thống của bạn thông báo việc thiếu các codec và phải bổ sung chúng.
  • windows Version: 0.5.6
  • Đánh giá: 46
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 38.488