🖼️ qBitTorrent 4.3 Phần mềm hỗ trợ download

🖼️
 • Phát hành: Christophe DUMEZ
 • Các dự án qBittorrent 4.3.4 nhằm cung cấp một phần mềm miễn phí thay thế cho μTorrent. Ngoài ra, qBittorrent chạy và cung cấp các tính năng tương tự trên tất cả các nền tảng lớn...
 • windows Version: 4.3.4.1
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.033

🖼️ qBitTorrent cho Linux 4.2 Phần mềm hỗ trợ BitTorrent

🖼️
 • Phát hành: Christophe DUMEZ
 • uTorrent là trình download torrent chiếm ưu thế vượt trội, thật không may là chương trình này hiện tại chưa hỗ trợ Linux. qBitTorrent cho Linux 4.2.5 chính là một cố gắng nhằm lấp khoảng trống của uTorrent trên Linux.
 • linux Version: 4.2.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 263

🖼️ qBitTorrent cho Mac 4.2 Phầm mềm hỗ trợ download

🖼️
 • Phát hành: Christophe DUMEZ
 • Các dự án qBittorrent cho Mac nhằm cung cấp một phần mềm miễn phí thay thế cho μTorrent. Ngoài ra, qBittorrent cho Mac 4.2.5 chạy và cung cấp các tính năng tương tự trên tất cả các nền tảng lớn...
 • mac Version: 4.2.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 380