🖼️ Save me Mr Tako: Definitive Edition Game phiêu lưu Bạch tuộc giải cứu thế giới

🖼️
  • Phát hành: Christophe Galati
  • Save me Mr Tako là game phiêu lưu tuyệt vời trong kỷ nguyên Game Boy! Nhân vật chính Tako sẽ đi khắp thế giới, chiến đấu với những tên trùm để chấm dứt cuộc chiến giữa bạch tuộc và loài người.
  • windows