🖼️ Serial Safe

🖼️
  • Phát hành: Christopher Sonon
  • Serial Safe là phần mềm trợ giúp người sử dụng quản lý và lưu trữ số serial, số giấy phép và tập tin giấy phép trực tiếp vào trong cơ sở dữ liệu của chương trình đồng thời cất giữ tất cả thông tin đăng ký phần mềm vào một địa điểm.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 550