🖼️ Escape Legacy 3D cho iOS 1.65 Game phiêu lưu thoát khỏi căn phòng

🖼️
  • Phát hành: Christos Marios Eftichidis
  • Tham gia game Escape Legacy 3D, bạn vào vai Erica, một nhà khảo cổ học bước tiếp sự nghiệp của ông nội cô. Nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm, thu thập và làm sáng tỏ bí mật của những cuộn giấy cổ xưa.
  • ios Version: 1.65