🖼️
  • Anesidora

    Tiện ích mở rộng cho Pandora
  • Điều chỉnh trải nghiệm đám mây với Anesidora, một tiện ích mở rộng của bên thứ 3 dành cho dịch vụ truyền nhạc Pandora. Anesidora cho phép bạn có được trải nghiệm Pandora đầy đủ mà không cần phải mở riêng một cửa sổ trình duyệt cho Pandora.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu