• Công ty: ChuThin

🖼️ VietTV for Windows Phone 1.0 Chương trình xem TV trên Windows Phone 8

🖼️
  • Phát hành: ChuThin
  • VietTV là chương trình xem Tivi trên Windows Phone 8. Ứng dụng cho phép xem các kênh truyền hình của VTV, SCTV, kênh truyền hình địa phương và các kênh TV nước ngoài (đa phần có phụ đề tiếng Việt). Bạn có thể sử dụng tốt với mạng ADSL hoặc kết nối 3G.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.1
  • Đánh giá: 31
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 12.971