🖼️
🖼️
  • Citi Mobile cho Android

    Giao dịch ngân hàng Citibank trên Android
  • Giao dịch với ngân hàng Citibank chưa bao giờ dễ dàng và đơn giản đến thế với ứng dụng Citi Mobile cho điện thoại Android. Ứng dụng cho phép người dùng có thể kiểm tra số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản đến nhiều tài khoản trong nước và quốc tế nhanh chóng, tiện lợi, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu