🖼️
🖼️
 • GoToMyPC Truy cập máy tính từ xa
 • GoToMyPC là một phần mềm hữu ích cho phép người dùng truy cập máy tính Windows từ bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào rất dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • GoToAssist
 • Khi nói đến việc truy cập và điều khiển hệ thống từ xa, chắc hẳn rất nhiều người sử dụng trong số chúng ta đều sẽ nghĩ ngay đến ứng dụng TeamViewer.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Citrix Quick Launch
 • Phiên bản mới Quick Launch 2.1 cung cấp một loạt tính năng mới bao gồm: các tab trong giao diện người dùng; độ trễ SpeedScreen, khả năng xóa tập tin ICA tạm thời, thêm hỗ trợ cho Percentage of Screen và thêm xác thực passthrough.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Citrix Xnapshot
 • Xnapshot cung cấp những thông tin về các tính năng như BIOS đang được sử dụng, trình điều khiển (driver) thiết bị, các miếng vá nóng (hotfix) đã cài đặt, dịch vụ Windows, thông tin Registry và tập tin nhị phân Citrix.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu