🖼️ Student Agenda cho Android 2.4 Ứng dụng thời gian biểu trên Android

🖼️
  • Phát hành: Claudivan de Carvalho
  • Student Agenda là ứng dụng thời gian biểu rất hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên để quản lý lịch học, lịch kiểm tra, lịch tham gia các hoạt động xã hội, ghi chú cá nhân và nhiều hơn nữa. Nếu mùa thi này bạn có quá nhiều bài tập phải làm thì Student Agenda chính là giải pháp mà bạn đang cần đến.
  • android Version: 2.4.0