🖼️
  • Clipperz
  • Clipperz là dịch vụ quản lý mật khẩu mã mở, dựa trên web và hoàn toàn miễn phí. Clipperz cho phép bạn download một bản copy chỉ đọc của ứng dụng này và dữ liệu mật khẩu của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu