🖼️ Warlander 1.1 Game anh hùng báo thù

🖼️
  • Phát hành: Clock Drive Games
  • Bước vào con đường báo thù trong game nhập vai hành động Warlander với bối cảnh là thế giới giả tưởng đen tối được tạo ngẫu nhiên cùng hệ thống chiến đấu dựa trên chỉ số stamina.
  • windows Version: 1.1.0