🖼️
  • Haunt Chaser Game săn ma trong cô nhi viện bỏ hoang
  • Haunt Chaser là trò chơi săn ma kinh dị rất đáng thử. Bạn có thể chơi 1 mình hoặc co-op 4 người, tận dụng mọi trang thiết bị để xua đuổi tà ác, cứu những linh hồn vô tội khỏi sự dày vò.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu