🖼️ AllCast cho Android 2.0 Trình chiếu media từ Android lên tivi

🖼️
 • Phát hành: ClockworkMod
 • AllCast là ứng dụng hữu ích cho phép người dùng trình chiếu ảnh, nhạc và video từ điện thoại Android lên tivi để xem trên màn hình lớn.
 • android Version: 2.0.3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

🖼️ ROM Manager for Android 5.5 Quản lý ROM

🖼️
 • Phát hành: ClockworkMod
 • ROM Manager là tiện ích cần thiết dành cho những người sử dụng thiết bị Android để tạo ra bản sao lưu, flash ROM và thiết bị riêng của họ.
 • android Version: 5.5.3.7
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.099

🖼️ Superuser for Android 1.0 Quản lý quyền truy cập root trên điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: ClockworkMod
 • Trao quyền và quản lý Superuser ngay trên điện thoại. Đây là ứng dụng cấp và quản lý quyền truy cập root trên điện thoại Android.
 • android Version: 1.0.1.8
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.162

🖼️ Helium for Android 1.1 Đồng bộ dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: ClockworkMod
 • Helium for Android là giải pháp đồng bộ và sao lưu còn thiếu dành cho điện thoại Android của bạn. Ứng dụng này không yêu cầu người dùng phải root thiết bị.
 • android Version: 1.1.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 355

🖼️ DeskSMS for Android Soạn tin nhắn SMS bằng Gmail

🖼️
 • Phát hành: ClockworkMod
 • DeskSMS là tiện ích hỗ trợ soạn tin nhắn văn bản từ số điện thoại của bạn thông qua Gmail, Gtalk, hoặc trình duyệt của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 723