🖼️
  • CloudOn cho iOS Trình quản lý văn bản trên iPhone/iPad
  • CloudOn for iOS là công cụ xử lý văn bản thông minh với khả năng tích hợp dịch vụ đám mây tiện ích. Ứng dụng được cung cấp miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • Xếp hạng: 5 11 Phiếu bầu
🖼️
  • CloudOn for Android Lưu trữ dữ liệu trực tuyến cho Android
  • Giải phóng hiệu suất làm việc của bản thân. Ứng dụng CloudOn sẽ giúp các file Microsoft Office® (Word, Excel và PowerPoint) truy cập dễ dàng hơn và tiện ích hơn trên thiết bị smartphone và máy tính bảng Android.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu