🖼️ Chrome Extensions Manager 0.2 Ứng dụng quản lý add-on trên trình duyệt

🖼️
  • Phát hành: cmrd Kaash
  • Chrome Extensions Manager là ứng dụng quản lý tiện ích trên Google Chrome cực kì hữu hiệu với những ai yêu thích và cài đặt rất nhiều tiện ích, add-on từ kho của Google Chrome.
  • windows Version: 0.2.1.2