🖼️ Half-Life: Absolute Zero Bản mod Half-Life đời đầu cho PC

🖼️
  • Phát hành: Cobalt-57
  • Mục đích của bản mod Half-Life: Absolute Zero là tái hiện lại các ý tưởng ban đầu của Half-Life với nhiều khía cạnh mới mà bạn chưa từng trải nghiệm trong phiên bản chính thức.
  • windows