🖼️ Clipt for Mac Chụp màn hình hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Code Line
 • Clipt cho phép người dùng chụp các khu vực, toàn màn hình hay thậm chí là nhiều mục tiêu chỉ với một vài cú kích. Sau đó, người dùng đã có thể in, copy, thêm chú thích, kéo, sắp xếp và chia sẻ các bản chụp màn hình.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 346

🖼️ Color Expert for iPhone

🖼️
 • Phát hành: Code Line
 • Color Expert 1.2.2 for iPhone là một ứng dụng liên quan đến màu sắc dành cho các designer với đầy đủ chức năng cơ bản.
 • ios
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 654