🖼️ CrossOver on Chrome OS Beta cho Android 17.0 Ứng dụng hỗ trợ chạy chương trình Windows trên Chrome OS

🖼️
 • Phát hành: CodeWeavers
 • CrossOver on Chrome OS Beta cho Android giúp người dùng thiết bị Chrome OS có thể chạy các chương trình Windows dễ dàng, miễn là chúng có bộ vi xử lý dựa trên x86. CrossOver on Chrome OS Beta hiện được phát hành miễn phí trên Play Store và hỗ trợ Android 5.0 trở lên.
 • android Version: 17.0.0beta7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

🖼️ CrossOver Games for Mac 12.5 Hỗ trợ game của Windows chạy trên Mac

🖼️
 • Phát hành: CodeWeavers
 • CrossOver Games - chương trình tiện ích hỗ trợ các game của Windows có thể chạy trên hệ thống Mac OS X...
 • mac Version: 12.5.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.006