🖼️ Andrognito 2 cho Android 2.0 Ứng dụng bảo mật tập tin hiệu quả trên Android

🖼️
  • Phát hành: CODEX
  • Andrognito 2 là ứng dụng bảo mật file dành cho các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí trải nghiệm. Với công cụ này, người dùng có thể giấu ảnh và video dễ dàng nhằm tránh sự tò mò của những đối tượng không mong muốn.
  • android Version: 2.0.21
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 223