🖼️ Dead Zone: Zombie Crisis cho Android 1.0 Game bắn súng tiêu diệt zombie

🖼️
  • Phát hành: Coffey Studio
  • The Dead Zone: Zombie Crisis là một game chiến lược thời gian thực, nơi người chơi phải chiến đấu chống lại zombie và xây dựng đế chế của riêng mình, giành quyền kiểm soát khu vực.
  • android Version: 1.0.89