🖼️ Chef Dash cho iOS 1.2 Game quản lý nhà hàng đồ ăn nhanh

🖼️
  • Phát hành: ColorGame
  • Chef Dash cho iOS là game mô phỏng quản lý nhà hàng chuyên phục đồ ăn nhanh hấp dẫn. Tại đây, bạn học cách chế biến nhiều loại đồ ăn khác nhau và phục vụ thực khách để kiếm tiền và phát triển nhà hàng.
  • ios Version: 1.2.3