🖼️
  • NoteZilla Ứng dụng tạo ghi chú trên màn hình
  • NoteZilla 8.0.43 là một ứng dụng tạo ghi chú hữu ích dành cho người dùng Windows. Nó cho phép họ nhanh chóng tạo ghi chú trên màn hình desktop và đem lại một trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhất.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
  • RecentX Khởi chạy tập tin và thư mục nhanh chóng
  • RecentX là một phần mềm chuyên nghiệp được tạo ra để hỗ trợ người dùng mở bất kỳ tài liệu, thư mục, ứng dụng hay bookmark rất nhanh chóng chỉ trong 3 bước đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Piky Basket 2.0.0.21
  • Bạn có nhiều file được lưu trữ ở nhiều nơi trong đĩa và muốn sắp xếp nó lại theo sở thích. Cách để thực hiện việc này là dùng phương pháp chép hoặc di chuyển thông thường trong Windows.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu