🖼️ Traffic Storm Game điều tiết giao thông trong thành phố đông đúc

🖼️
  • Phát hành: ConcreteMixer Games
  • Đúng như tên gọi, game mô phỏng Traffic Storm sẽ đưa bạn vào thử thách của “cơn bão” giao thông, nơi kiểm tra kỹ năng lái xe và phản xạ nhanh nhẹn của người chơi.
  • windows