🖼️
  • Tap Tap Dino cho Android

    Game tiến hóa khủng long nhàn rỗi
  • Tap Tap Dino là một game chiến lược chạm màn hình nhàn rỗi, nơi bạn cần giúp những chú khủng long bảo vệ ngôi nhà của chúng khỏi kẻ xâm lược. Tham gia game, bạn sẽ chạm liên tục vào màn hình Android để sử dụng sức mạnh và tiêu diệt kẻ thù.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu