🖼️
  • PC Inspector File Recovery

    Khôi phục dữ liệu
  • Một ngày "đen tối" đối với bạn khi vô tình xóa đi một tài liệu quan trọng, tuy nhiên, bạn có thể cứu lấy tài liệu này thông qua PC Inspector File Recovery.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
  • PC Inspector Smart Recovery 4.5

  • Smart Recovery hoàn toàn miễn phí của PC Inspector có thể khôi phục tới 22 định dạng, trong đó phần lớn là file đa phương tiện. Dù bạn đã lỡ xóa tập tin, format lại đĩa cứng, thẻ nhớ..., chương trình vẫn trả lại kho dữ liệu khổng lồ này một cách nguyên vẹ
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu