🖼️
  • Notee Tiện ích tạo và sao lưu ghi chú miễn phí
  • Notee là tiện ích được thiết kế để tạo và đồng bộ tất cả ghi chú lên một server đám mây một cách hoàn toàn tự động. Mục đích của ứng dụng này là mang đến cho người dùng một biện pháp hiệu quả để lưu trữ và quản lý ghi chú và kế hoạch cá nhân.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Shortcutor Ứng dụng quản lý phím tắt
  • Shortcutor là một apllication tiện dụng cho phép bạn tạo các phím tắt để điều chỉnh âm lượng hệ thống, tắt tiếng, chạy các ứng dụng khác của máy tính. Và bạn cũng có thể sử dụng nó để tắt hoặc khởi động lại máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu