🖼️ CookieSpy 5.1 Phần mềm quản lý và xóa cookie

🖼️
  • Phát hành: CookieSpy
  • CookieSpy là một phần mềm quản lý cookie trên hệ thống, cho phép người dùng xem tất cả cookie lưu trong trình trình duyệt trên máy tính. Đồng thời, bạn có thể sử dụng chương trình này để xóa cookie từ những nguồn không đáng tin cậy cũng như có thể giữ lại cookie từ những nguồn sạch.
  • windows Version: 5.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 102