🖼️ Core FTP LE 2.2 Tiện ích upload và quản lý dữ liệu qua FTP

🖼️
 • Phát hành: Core FTP
 • Core FTP LE 2.2.1957 là một phần mềm miễn phí cho Windows dùng để truyền tải các file theo phương thức FTP. Chương trình hỗ trợ khá nhiều giao thức, không chỉ FTP mà còn SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, có khả năng tích hợp với các trình duyệt...
 • windows Version: 2.2.1957
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.875

🖼️ Core FTP Pro 2.1

🖼️
 • Phát hành: Core FTP
 • Core FTP Pro là một phần mềm dùng trong Windows bao gồm những tính năng client FTP mà bạn cần như SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, tích hợp trình duyệt, chuyển từ site này sang site khác,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.748