🖼️ OpenPuff 4.00 Ẩn dữ liệu trong tệp tin khác

🖼️
  • Phát hành: Cosimo Oliboni
  • OpenPuff là một ứng dụng cho phép người dùng giấu tài liệu vào tệp mã hóa để gửi. Công cụ này khá hữu ích cho những người gửi thông tin tuyệt mật mà không muốn bị chú ý.
  • windows Version: 4.00
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 488