🖼️ Coursera cho iOS 2.1 Dịch vụ học online đa lĩnh vực

🖼️
  • Phát hành: Coursera
  • Coursera for iOS là dịch vụ học online (eLearning) khá phổ biến trên di động với các khóa học phong phú, tin cậy và bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • ios Version: 2.1.0

🖼️ Coursera cho Android 1.2 Tham gia khóa học từ xa trên Android

🖼️
  • Phát hành: Coursera
  • Coursera cho Android là ứng dụng cho phép người dùng tham gia vào các khóa học trực tuyến hấp dẫn và miễn phí từ thiết bị di động của mình.
  • android Version: 1.2.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 60