🖼️ WeaRSS cho Android 1.55 Ứng dụng đọc tin RSS trên Android Wear

🖼️
  • Phát hành: Creative Drewy
  • WeaRSS là ứng dụng đọc tin RSS đặc biệt được thiết kế dành cho các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành Android Wear. Nếu đang sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh Smartwatch thì đây chính là tiện ích đọc báo mà bạn nên cài đặt trên máy.
  • android Version: 1.55