🖼️ NuGenDeskX 1.2 Tạo nhiều màn hình trên desktop

🖼️
  • Phát hành: Creative Force Software
  • Chúng ta phải đối mặt với một cái màn hình đầy những biểu tượng thư mục, tập tin, shortcut… Và nhiều cửa sổ ứng dụng dẫn đến tình trạng quá tải cho Desktop.
  • windows Version: 1.2.10.06
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.577