🖼️ Gun simulator cho Android 1.0 Game mô phỏng bắn súng chân thực

🖼️
  • Phát hành: Creative Weapons
  • Gun simulator là một game có thể biến điện thoại của bạn thành một khẩu súng, với khả năng mô phỏng độ rung giật, âm thanh vô cùng chân thực.
  • android Version: 1.0.31