🖼️
🖼️
  • Ambient Sounds Mod Mod âm thanh tự nhiên cho Minecraft
  • Ambient Sounds Mod 1.12.2/1.11.2 bổ sung nhiều âm thanh mới vào các sự kiện và biome khác nhau trong thế giới game Minecraft. Những âm thanh quen thuộc này kết hợp cùng âm thanh trong game gốc tạo ra 1 bản hòa ca sống động về thế giới tự nhiên.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu