🖼️ Minilyrics 7.7 Tiện ích xem lời bài hát

🖼️
  • Phát hành: Crintsoft LLC
  • MiniLyrics là một chương trình xem lời nhạc, đồng bộ hóa và hiển thị lời cho các bài nhạc đang nghe ở mọi phần mềm nghe nhạc. Minilyrics giúp âm nhạc trở nên sống động hơn với lời nhạc đi cùng bài hát.
  • windows Version: 7.7.49
  • Đánh giá: 65
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 43.535