🖼️ StarBreak 1.4 Game nhập vai 2D trong thế giới mở

🖼️
  • Phát hành: Crunchy Games
  • StarBreak là tựa game MMORPG theo phong cách cuộn ngang với gameplay sử dụng yếu tố permadeath - cái chết vĩnh cửu và quá trình phát triển dựa trên các loot.
  • windows Version: 1.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 115