🖼️ AdBlock Pro for Safari cho iOS 6.2 Ứng dụng chặn quảng cáo trên Safari

🖼️
  • Phát hành: Crypto
  • AdBlock Pro tiết kiệm dữ liệu và tăng tốc độ tải Safari của bạn nhờ khả năng chặn quảng cáo, trình theo dõi, tài nguyên không cần thiết và vượt qua các công cụ dò chống lại việc chặn quảng cáo.
  • ios Version: 6.2