🖼️
  • CryptoZoon Game NFT phong cách Pokemon
  • CryptoZoon là một nền tảng hoàn chỉnh của Vũ trụ Sinh vật Kỹ thuật số (Digital Creatures Universe) trên Binance Smart Chain (BSC) - nền tảng blockchain chạy trên máy ảo của Ethereum.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu