• Công ty: Cryptzone Group AB
 • Website: http://www.cryptzone.com
 • Email: support@cryptzone.com
 • Điện thoại: +46 31 773 86 00
 • Địa chỉ: Drakegatan 7, 412 50 Gothenburg, Sweden

🖼️ Secured eDisk Mã hóa ổ đĩa cứng

🖼️
 • Phát hành: Cryptzone
 • Secured eDisk là công cụ mã hóa ổ đĩa cứng toàn diện với chức năng bảo vệ toàn bộ các ổ đĩa cứng trong laptop, hệ thống, server cũng như thiết bị di động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

🖼️ Secured eDevice Kiểm soát cổng và các thiết bị

🖼️
 • Phát hành: Cryptzone
 • Secured eDevice là giải pháp hữu hiệu để giúp các doanh nghiệp quản lý cổng và thiết bị I/O hay thiết bị di động nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu.
 • windows

🖼️ Secured eCollaboration Bảo mật dữ liệu trong Microsoft SharePoint

🖼️
 • Phát hành: Cryptzone
 • Secured eCollaboration là giải pháp đầu tiên trên thị trường được thiết kế đặc biệt dành riêng cho mã hóa và bảo mật SharePoint.
 • windows

🖼️ Secured eUSB 4.6 Mã hóa và bảo mật ổ USB

🖼️
 • Phát hành: Cryptzone
 • Secured eUSB là giải pháp cấp độ doanh nghiệp được sử dụng để mã hóa và bảo mật USB, cùng với chức năng kiểm soát trung tâm qua các chính sách an ninh và báo cáo nội dung dữ liệu.
 • windows Version: 4.6.9.8319
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

🖼️ Secured eFile 4.6 Gửi tập tin, thư mục an toàn

🖼️
 • Phát hành: Cryptzone
 • Secured eFile cho phép mọi người chia sẻ tập tin và thư mục an toàn với các cá nhân và nhóm bên trong hoặc ngoài tổ chức.
 • windows Version: 4.6

🖼️ Secured eMail 4.6 Bảo mật email

🖼️
 • Phát hành: Cryptzone
 • Secured eMail cung cấp end-to-end mạnh mẽ, dễ sử dụng để mã hóa email. Công cụ tích hợp vào Microsoft Outlook và Lotus Notes. Để gửi email mã hóa, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Send Secured.
 • windows Version: 4.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.253