🖼️ LockHunter 3.2 Xóa các tập tin bị khóa

🖼️
  • Phát hành: Crystal Rich
  • Sử dụng máy tính, đôi khi bạn gặp trường hợp, gặp phải những tập tin trên máy tính đều bị khóa và kết quả là không thể sửa đổi được như: đổi tên, xóa hoặc copy...
  • windows Version: 3.2.3
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.457